หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู

เผยแพร่เอกสาร

กิจกรรมไว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ศน.วุฒินันทร์ พรนิคม ได้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการทดสอบ PISA 

การอบรมการป้องกันโควิด19

กิจกรรมเด่นโนนม่วง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

จำนวนผู้ชม

ตรา รร

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
142 หมู่ 9 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44110
E-mail : nonmuang@mtps.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

visitor counter