ประกาศผลการเรียน

วิธีการดูผลการเรียนของนักเรียน

  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก
  • กดปุ่มค้นหา

หมายเหตุ

    • เปิดในเว็บบราวเซอร์ Chrome , Safari