ประกาศผลการเรียน

คำอธิบาย

– ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่มค้นหา
– สามารถดูผลการเรียนปีได้เฉพาะปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น