ติดต่อโรงเรียน

สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

          โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ตั้งอยู่ที่ 142 หมู่ 9 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาเปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

การติดต่อ

          อีเมล์ : mtpschool.mk@gmail.com
          เว็บไซต์ : www.mtps.ac.th
          Facebook : www.facebook.com/Bannonmuangschool

แผนที่โรงเรียน