รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปรายงานผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปรายงานผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562