การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงานโรงเรียนบ้านโนนม่วง และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต