ข้อมูลการติดต่อ

สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

               โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ตั้งอยู่ที่  142  หมู่  9  ตำบลราษฎร์เจริญ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาเปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

การติดต่อ

               อีเมล์ :   nonmuang@mtps.ac.th

               เว็บไซต์ :   http://www.mtps.ac.th

               Facebook :   https://www.facebook.com/Bannonmuangschool

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน