กิจกรรมเด่นโนนม่วง

ภาพกิจกรรม

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
142 หมู่ 9 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44110
E-mail : nonmuang@mtps.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ